parallax background

Naszą misją zawodową jest usuwanie barier technologicznych przed wszystkimi, którzy mają ambicje uczyć innych, aby wspomagać tworzenie społeczeństwa świadomie i sprawnie posługującego się otaczającymi nas narzędziami. Działamy szczególnie w zakresie materialnego dziedzictwa kultury i sztuki Europy oraz metod jego zachowania za pomocą technik cyfrowych.

Jak ją realizujemy? Na naszą działalność składają się 4 cele: