Okres realizacji

2020

Zasięg

Polski

Opis

Projekt "Akademia Kompetencji niezbędnych w realizacji Zdalnych Usług Rozwojowych" to inicjatywa prowadzona przez Radę Sektorową ds. Kompetencji Usług Rozwojowych oraz Fundację Digital Creators, mająca na celu zapewnienie wsparcia i szkolenia w zakresie świadczenia zdalnych usług rozwojowych. Projekt skupiał się na serii warsztatów online, które odbyły się w październiku i listopadzie 2020 roku​​​​​​

  1. Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej: Omówienie kluczowych kwestii związanych z tworzeniem zdalnych procesów edukacyjnych, w tym różne modele i metody projektowania usług.
  2. Świadczenie zdalnych usług rozwojowych: Skupienie na metodologii prowadzenia procesu zdalnego i wykorzystaniu narzędzi internetowych.
  3. Zarządzanie zdalnymi usługami rozwojowymi: Przedstawienie etapów i cyklu życia usługi zdalnej, w tym planowania, komunikacji w zespołach rozproszonych oraz aspektów jakościowych i prawnych świadczenia usług​.

Celem projektu było zapewnienie inspiracji, praktycznego podejścia i materiałów dodatkowych dla uczestników, a także zebranie informacji zwrotnych od uczestników w celu przygotowania dodatkowych materiałów edukacyjnych​​. W warsztatach wzięło udział kilkaset osób, a odbiór przekazanej przez ekspertów wiedzy był bardzo pozytywny, co świadczy o skuteczności i potrzebie tego typu edukacji zdalnej​

Projekt "Akademia Kompetencji niezbędnych w realizacji Zdalnych Usług Rozwojowych" stanowił ważny krok w kierunku rozwoju kompetencji zdalnych, niezbędnych w dzisiejszym świecie cyfryzacji usług edukacyjnych i rozwojowych. Skupienie na trzech kluczowych aspektach zdalnych usług, udział ekspertów i praktyczne podejście do tematu przyczyniły się do skuteczności projektu. Inicjatywa ta stanowi przykład, jak można adaptować i rozwijać umiejętności zdalnego nauczania i zarządzania, co jest szczególnie istotne w obecnych czasach.