Zyskaliśmy zaufanie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Krajowego Biura EPALE, dlatego mamy okazję produkować znaczące wydarzenie - Forum Edukacji Dorosłych. Forum Edukacji Dorosłych to coroczna konferencja dla społeczności skupionej wokół Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – EPALE. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz działające w jej ramach Krajowe Biuro EPALE.

Jest to wydarzenie na wysokim poziomie technicznym i organizacyjnym, z którego jesteśmy niezwykle dumni. Oto skrót jednej z edycji: