DIGAGE+

Badanie dla pracodawców i przełożonych pracowników 50+

Drogi respondencie!

Jesteśmy grupą ekspertów pochodzących z różnych krajów, którzy wspólnie pracują przy projekcie, który ma na celu przeszkolenie osób w wieku 50+ i wyposażenie ich w odpowiednie umiejętności, aby przygotować je do pracy zdalnej, która stanowi nieodłączną część postępującej cyfryzacji firm. Aby móc określić braki w zakresie technologii cyfrowych i opracować najlepsze programy szkoleniowe dopasowane do potrzeb firm, przygotowaliśmy poniższy kwestionariusz dla pracodawców i przełożonych pracowników. Zależy nam na uzyskaniu informacji od osób, które mają najlepszy wgląd w zakres obowiązków pracowników w firmach, na przykład od osoby pracującej w dziale HR, dyrektora zarządzającego albo kierownika średniego lub niższego szczebla.

Grupą docelową, której dotyczy projekt są pracownicy biurowi w szerokim znaczeniu tego słowa (bez względu na branżę). Według prognoz liczba innych pracowników biurowych zostanie znacząco zredukowana we wszystkich sektorach, a w szczególności będzie to dotyczyć osób nisko- i średniowykwalifikowanych. W ciągu ostatnich kilku lat umiejętności wymagane od innych pracowników biurowych znacząco się zmieniły. Miały na to wpływ takie czynniki jak outsourcing, zwiększona specjalizacja, zmiany technologiczne, globalizacja, pandemia Covid-19 i związana z nią odgórnie narzucona praca zdalna.

Gwarantujemy, że wszystkie udzielone odpowiedzi zostaną zaprezentowane w sposób anonimowy i nigdy nie będą analizowane ani przedstawione osobno dla każdego respondenta. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje ok. 15 minut. Bardzo gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w ankiecie.

Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa udział, a tym z Państwa, którzy zostawią na końcu ankiety swój adres email udostępnimy zupełnie bezpłatnie wyniki badań i materiały edukacyjne, które powstaną w trakcie projektu, a także dostęp do platformy online z treściami elearningowymi i przewodnik dla firm.

Członkowie konsorcjum DIG-AGE+