Place

16 June 2022

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Z FRSE współpracujemy na kilka sposobów. Piotr Maczuga (od 4 lat) i Sławek Łais (od 2 lat) są ambasadorami EPALE – Elektrocznicznej Platformy na rzecz uczenia […]
16 June 2022

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Z FRSI współpracujemy na różnych polach. Czasem uda nam się poprowadzić warsztaty, innym razem stanowimy wsparcie w innych dziedzinach. Wiosną 2022 roku wyprodukowaliśmy dla fundacji pierwszą […]
16 June 2022

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

W 2022 roku mieliśmy zaszczyt przeprowadzić serię kilkunastu warsztatów wdrożeniowych dla pracowników naukowych i dydaktycznych SGGW podczas których prezentowaliśmy metody i techniki samodzielnego projektowania i tworzenia […]
8 May 2022

Fundacja z Pomysłem

Od czasu do czasu możemy spotkać się w rodzinnym mieście Piotra Maczugi – Fundacja z Pomysłem to świetna lokalna inicjatywa, którą zawsze chętnie wspieramy.
8 May 2022

Muzeum Technik Ceramicznych

To dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole realizowaliśmy wraz z warszawską ASP projekt “W Koło ceramiki” – nowoczesną wystawę wirtualną prezentującą techniki ceramiczne. Zapraszamy do zapoznania […]
7 May 2022

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP Warszawa

Z tym miejscem jesteśmy blisko związani, realizując wspólnie wiele projektów. Anna Duda-Maczuga, prezes fundacji, jest jednocześnie pracownikiem wydziału, a prof. dr hab. Jacek Martusewicz – członek […]
7 May 2022

Fundacja Digital Creators

Fundacja, ze swoją siedzibą przy Puławskiej 457 w Warszawie, to oczywiście nasz dom, choć w czasach pracy hybrydowej działamy głównie poza tym adresem. Mieścimy się w […]