We are involved in small and large activities, because our support is needed not only where large grants are received. We work with public institutions, universities, private sector companies, as well as schools and associations - our mission is not measured by the size or wealth of our clients and partners. Get to know the map of the foundation's activity, where we present our activities.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  (Z FRSE współpracujemy na kilka sposobów. Piotr Maczuga (od 4 lat) i Sławek Łais (od 2 lat) są ambasadorami EPALE - Elektrocznicznej Platformy na rzecz uczenia się dorosłych.)

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

  (Z FRSI współpracujemy na różnych polach. Czasem uda nam się poprowadzić warsztaty, innym razem stanowimy wsparcie w innych dziedzinach.)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  (W 2022 roku mieliśmy zaszczyt przeprowadzić serię kilkunastu warsztatów wdrożeniowych dla pracowników naukowych i dydaktycznych SGGW podczas których prezentowaliśmy metody i techniki samodzielnego projektowania i tworzenia kursów typu MOOC.)

Fundacja z Pomysłem

  <br> (Od czasu do czasu możemy spotkać się w rodzinnym mieście Piotra Maczugi - Fundacja z Pomysłem to świetna lokalna inicjatywa, którą zawsze chętnie wspieramy.)

Muzeum Technik Ceramicznych

  (To dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole realizowaliśmy wraz z warszawską ASP projekt "W Koło ceramiki" - nowoczesną wystawę wirtualną prezentującą techniki ceramiczne.)

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP Warszawa

  <br> (Z tym miejscem jesteśmy blisko związani, realizując wspólnie wiele projektów. Anna Duda-Maczuga, prezes fundacji, jest jednocześnie pracownikiem wydziału, a prof. dr hab. Jacek Martusewicz - członek rady fundacji i inicjator wielu projektów - prorektorem ds. naukowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współpraca na tym polu, to jeden z najbardziej rozwijających się wątków w działalności naszej fundacji.)

Fundacja Digital Creators

  02-844 Warszawa (Polska)