PROJEKTY

Angażujemy się w działania małe i duże, ponieważ nasze wsparcie potrzebne jest nie tylko tam, gdzie spływają wielkie granty. Współpracujemy z instytucjami publicznymi, uczelniami, firmami sektora prywatnego, a także szkołami i stowarzyszeniami - nasza misja nie jest mierzona wielkością czy bogactwem naszych klientów i partnerów. Poznajcie mapę aktywności fundacji, na której przedstawiamy nasze działania.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  (Z FRSE współpracujemy na kilka sposobów. Piotr Maczuga (od 4 lat) i Sławek Łais (od 2 lat) są ambasadorami EPALE - Elektrocznicznej Platformy na rzecz uczenia się dorosłych.)

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

  (Z FRSI współpracujemy na różnych polach. Czasem uda nam się poprowadzić warsztaty, innym razem stanowimy wsparcie w innych dziedzinach.)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  (W 2022 roku mieliśmy zaszczyt przeprowadzić serię kilkunastu warsztatów wdrożeniowych dla pracowników naukowych i dydaktycznych SGGW podczas których prezentowaliśmy metody i techniki samodzielnego projektowania i tworzenia kursów typu MOOC.)

Fundacja z Pomysłem

  <br> (Od czasu do czasu możemy spotkać się w rodzinnym mieście Piotra Maczugi - Fundacja z Pomysłem to świetna lokalna inicjatywa, którą zawsze chętnie wspieramy.)

Muzeum Technik Ceramicznych

  (To dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole realizowaliśmy wraz z warszawską ASP projekt "W Koło ceramiki" - nowoczesną wystawę wirtualną prezentującą techniki ceramiczne.)

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP Warszawa

  <br> (Z tym miejscem jesteśmy blisko związani, realizując wspólnie wiele projektów. Anna Duda-Maczuga, prezes fundacji, jest jednocześnie pracownikiem wydziału, a prof. dr hab. Jacek Martusewicz - członek rady fundacji i inicjator wielu projektów - prorektorem ds. naukowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współpraca na tym polu, to jeden z najbardziej rozwijających się wątków w działalności naszej fundacji.)

Fundacja Digital Creators

  02-844 Warszawa (Polska)