Powołując do życia Fundację zebraliśmy w jednym miejscu nas - ludzi z pasją i doświadczeniem. Mamy szerokie i przekrojowe kompetencje w wielu dziedzinach. Zapraszamy do poznania trzonu naszego zespołu:

Anna Duda-Maczuga

prezeska fundacji


Konserwator zabytków. Pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Sławomir Łais

członek rady programowej


Pasjonat nowoczesnego uczenia z wykorzystaniem technologii. Współtwórca Learning Battle Cards. Popularyzator, prelegent, blogger.

prof. dr hab. Jacek Martusewicz

członek rady programowej


Prorektor ds. naukowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Profesor sztuki. Członek Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk.

Piotr Maczuga

członek rady programowej


Od ponad 15 lat związany zawodowo z branżą multimedialną i edukacyjną jako twórca, producent, publicysta i dydaktyk. Fundator Fundacji Digital Creators.

Współpracujemy stale w wieloma ekspertami w dziedzinach nowoczesnych technologii, edukacji, sztuki i ochrony dziedzictwa kultury.