Okres realizacji

2024-2026

Zasięg

Polski

Opis

Projekt ma na celu wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych w Polsce. Realizacja projektu rozpocznie się 15 maja 2024 roku i zakończy 31 sierpnia 2026 roku. Projekt jest częścią Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 (NOWEFIO).

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych działających w różnych sektorach (edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, zdrowie, kultura, pomoc społeczna) na terenie całej Polski. Grupa docelowa obejmuje zarówno lokalne inicjatywy, jak i ogólnokrajowe projekty, a także menedżerów NGO odpowiedzialnych za rozwój organizacji.

Projekt ma na celu poprawę zarządzania, budowanie struktur oraz rozwój zasobów w organizacjach pozarządowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych. Kluczowym elementem projektu jest przeprowadzenie audytów rozwojowych dla 15 wybranych organizacji. Audyty te będą obejmować szczegółową analizę infrastruktury technologicznej, procesów cyfrowych, bezpieczeństwa danych oraz umiejętności cyfrowych pracowników.

Na podstawie zebranych danych, dla każdej organizacji zostanie opracowana spersonalizowana mapa rozwoju cyfrowego. Dokument ten będzie zawierał konkretne rekomendacje dotyczące wdrożenia rozwiązań cyfrowych, które mogą znacząco poprawić efektywność działań organizacji. W ramach wsparcia, organizacje otrzymają również doradztwo wdrożeniowe, które pomoże im w praktycznej implementacji zaleceń zawartych w mapie rozwoju.

Integralną częścią projektu będą także szkolenia i sesje doradcze, skierowane głównie do menedżerów NGO oraz kadry zarządzającej. Podczas tych szkoleń uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu podstaw cyfryzacji, kreowania strategii cyfrowej, zarządzania zmianą oraz planowania długoterminowego. Każde szkolenie będzie kończyć się certyfikatem potwierdzającym podniesienie kompetencji uczestników.

Projekt "Mapa rozwoju cyfrowego organizacji" ma potencjał przyczynić się do głębokich zmian systemowych w sektorze pozarządowym w Polsce. Wprowadzenie nowoczesnych technologii, podniesienie kompetencji cyfrowych, ochrona danych oraz promowanie współpracy to kluczowe aspekty, które mogą znacząco zwiększyć skuteczność działań NGO, budować zaufanie społeczne oraz wspierać innowacyjne projekty społeczne. Dzięki temu organizacje pozarządowe będą lepiej przygotowane do sprostania współczesnym wyzwaniom, zwiększając swój wpływ na rozwój społeczności i promowanie wartości obywatelskich.

Piotr Maczuga, Fundacja Digital Creators

 

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 (NOWEFIO).