Angażujemy się w działania małe i duże, ponieważ nasze wsparcie potrzebne jest nie tylko tam, gdzie spływają wielkie granty. Współpracujemy z instytucjami publicznymi, uczelniami, firmami sektora prywatnego, a także szkołami i stowarzyszeniami - nasza misja nie jest mierzona wielkością czy bogactwem naszych klientów i partnerów. Poznajcie mapę aktywności fundacji, na której przedstawiamy nasze działania.

Fundacja z Pomysłem

  <br> (Od czasu do czasu możemy spotkać się w rodzinnym mieście Piotra Maczugi - Fundacja z Pomysłem to świetna lokalna inicjatywa, którą zawsze chętnie wspieramy.)

Muzeum Technik Ceramicznych

  (To dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole realizowaliśmy wraz z warszawską ASP projekt "W Koło ceramiki" - nowoczesną wystawę wirtualną prezentującą techniki ceramiczne. Zapraszamy do zapoznania się z jej dorobkiem: <strong><a href="https://wkoloceramiki.pl/">https://wkoloceramiki.pl/</a> </strong>)

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP Warszawa

  <br> (Z tym miejscem jesteśmy blisko związani, realizując wspólnie wiele projektów. Anna Duda-Maczuga, prezes fundacji, jest jednocześnie pracownikiem wydziału, a prof. dr hab. Jacek Martusewicz - członek rady fundacji i inicjator wielu projektów - prorektorem ds. naukowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współpraca na tym polu, to jeden z najbardziej rozwijających się wątków w działalności naszej fundacji.)

Fundacja Digital Creators

  02-844 Warszawa (Polska)