Partnerstwo dla Innowacji w Edukacji: Digital Creators w Projektach Międzynarodowych i Krajowych

W Digital Creators rozumiemy, jak istotne jest budowanie mostów międzykulturowych i edukacyjnych. Od 2012 roku aktywnie uczestniczymy w projektach międzynarodowych i krajowych, stając się liderem w wykorzystywaniu i rozwijaniu nowoczesnych technologii edukacyjnych. Nasza specjalizacja w programie Erasmus+ oraz Funduszach Norweskich zaowocowała licznymi innowacyjnymi przedsięwzięciami, które znacząco wpłynęły na jakość nauczania i uczenia się.

Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi z naszych projektów z ostatnich 3 lat:

Angażujemy się w działania małe i duże, ponieważ nasze wsparcie potrzebne jest nie tylko tam, gdzie spływają wielkie granty. Współpracujemy z instytucjami publicznymi, uczelniami, firmami sektora prywatnego, a także szkołami i stowarzyszeniami - nasza misja nie jest mierzona wielkością czy bogactwem naszych klientów i partnerów.