PROJEKTY

Mimo niedługiej historii Fundacji, angażujemy się w autorskie projekty, aby w praktyce móc realizować naszą misję. Większość działań drobnych, wykonywanych codziennie, nie ma swojego opisu na łamach naszej strony. Znaleźć za to można te projekty, które realizujemy długofalowo.

AKTUALNE PROJEKTY I DZIAŁANIA