parallax background
 
W Koło ceramiki
 

SŁOWO WSTĘPU / INTRODUCTION

W dawnej Polsce wszelką ceramikę nazywano wyrobami glinianymi, a szkliwioną – z gliny polewanej. Chińska porcelana była niezwykle rzadko spotykana oraz tak droga, że jedynie królowie mogli sobie na nią pozwolić. Później weszło w użycie nowe określenie – farfury. Nazwa ta już niemal całkowicie została zapomniana, więc przypomnijmy za „Encyklopedią staropolską” Zygmunta Glogera, że farfury to „wszystkie naczynia podlejsze od porcelany, a przedniejsze od pospolitych polewanych.
U cudzoziemców zowią je fajance od włoskiego miasta Faenza
z wyrobów farfurowych słynnego”. Stąd wzięła się też nazwa,
z której przez lata było znane Koło.

Tomasz Nuszkiewicz
Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

In the olden days in Poland, all ceramics were called earthenware, and glazed products – from clay slip. Chinese porcelain was of the utmost rarity and was so expensive that only kings could afford it. Later a new term came into use – “farfury” [“faience”]. This name has been almost completely forgotten. According to Zygmunt Gloger's "Old Polish Encyclopedia", these were "all the vessels inferior to porcelain, and superior to the common slip ones. Foreigners call theem faience, after the Italian city of Faenza which is famous for these products”. Hence the name for which Koło was known for many years.

Tomasz Nuszkiewicz
Director of the Museum of Ceramic Techniques in Koło

AUTORKI I KURATOR / THE AUTHORS & THE CURATOR

Anna Tomkowska


Zastosowanie techniki skanowania 3D w rekonstrukcji ceramicznej figurki Wenus

Magdalena Skarżyńska


Kopia fragmentu ceramicznej dekoracji ściennej z przedstawieniem św. Jana Chrzciciela z klasztoru Santo Domingo w Limie

Anna Duda-Maczuga


Fotografia w konserwacji zabytkowej ceramiki

prof. Jacek Martusewicz


Kurator wystawy

Konserwacja dzieł sztuki jest nie tylko działaniem zmierzającym do utrwalenia substancji materialnej zabytków, ale również kreacją ich odbioru. Działania, które podejmujemy lub których zaniechamy, są odzwierciedleniem naszego postrzegania dzieł sztuki z czasów przeszłych. Filtrujemy tę percepcję przez naszą wiedzę historyczną, wykształcenie, wrażliwość estetyczną
i postrzeganie rzeczywistości. Zdajemy sobie sprawę, że zmieniają się one na przestrzeni wieków, ale czy możemy stać się ponadczasowo obiektywni?

prof. dr hab. Jacek Martusewicz
Kierownik Pracowni Konserwacji Ceramiki
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

The conservation of works of art is not only an activity aimed at preserving them, but also at shaping how they are perceived. The actions we take or fail to take reflect our perception of works of art from the past.
We filter this perception through our historical knowledge, education, aesthetic sensitivity and perception of reality.
We recognize that it changes over the centuries, but can we become timelessly objective?

prof. Jacek Martusewicz
Ceramics Conservation and Restoration Studio
of the Faculty of Conservation and Restoration of Works
of Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw