Okres realizacji

2021-2023

Zasięg

Ogólnoświatowy

Opis

Projekt "Multimedialna Podróż Konserwatora - Santo Domingo", realizowany przez Fundację Digital Creators dla:

  • Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki)
  • Uniwersytetu Warszawskiego (Centrum Badań Andyjskich)
  • Muzeum Klasztoru Santo Domingo w Limie

jest wyjątkowym przedsięwzięciem łączącym technologie cyfrowe z zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Projekt ten skupia się na klasztorze Santo Domingo w Limie, stanowiącym kluczowe miejsce dla historii i kultury regionu.

Jednym z wyjątkowych osiągnięć projektu jest opracowanie spaceru VR (wirtualnej rzeczywistości), stworzonego wyłącznie na podstawie zdjęć. Dzięki temu użytkownicy mogą wirtualnie zwiedzić klasztor i zobaczyć wizerunki świętych, tak jak były przedstawione ponad 400 lat temu. Ta innowacyjna metoda pozwala na głębsze doświadczenie historycznego miejsca bez konieczności fizycznej obecności.

Innym znaczącym elementem projektu jest wirtualna rekonstrukcja kafli, wykorzystująca zaawansowane technologie cyfrowe do odtworzenia ceramicznej dekoracji z XVII wieku. Ta część projektu pozwala na dogłębne zrozumienie i docenienie dawnych technik artystycznych oraz kunsztu rzemieślników tamtej epoki.

Projekt uwzględnia również opracowanie życiorysów świętych, co dodaje warstwę edukacyjną i historyczną, umożliwiając odbiorcom lepsze zrozumienie kontekstu kulturowego i religijnego, w jakim powstały dzieła.

Wyjątkowość projektu podkreśla również jego międzynarodowy charakter. Współpraca międzynarodowa, łącząca ekspertów z różnych dziedzin i krajów, jest kluczowa dla sukcesu przedsięwzięcia. Ta synergia różnorodnych perspektyw i umiejętności przyczynia się do tworzenia kompleksowego i wielowymiarowego obrazu klasztoru Santo Domingo.

Projekt "Multimedialna Podróż Konserwatora - Santo Domingo" stanowi wyjątkowe połączenie nauki, technologii i sztuki, demonstrując, jak nowoczesne technologie mogą służyć ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego. Jego innowacyjne podejście do prezentacji i edukacji stanowi cenny przykład dla innych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych.

Więcej: https://santo-domingo.online/

Projekt realizowany byłze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania
"Umiędzynarodowienie badań prowadzonych przez Stacje Archeologiczne Uniwersytetu Warszawskiego"
na podstawie umowy nr 54/D353/2021 z dnia 22.11.2021 r., zadanie nr 14 w kwocie 63 800 zł.