Opis

Projekt "DigAge+" realizowany jest w ramach programu Eramus+ przez konsorcjum międzynarodowe w którego skład wchodzi między innymi Fundacja Digital Creators. Jest on inicjatywą skupiającą się na podnoszeniu kwalifikacji cyfrowych obecnej starzejącej się siły roboczej. Realizowany w latach 2022-2024, projekt ma na celu umożliwienie ludziom uczenia się na każdym etapie życia, skupiając się zarówno na wykwalifikowanych profesjonalistach, jak i mniej doświadczonych pracownikach, w tym tych poszukujących zmiany zawodowej i nowych możliwości pracy.

Główne cele projektu:

  • Rozwój Umiejętności Cyfrowych: Projekt zakłada tworzenie elastycznego środowiska uczenia się opartego na TIK (technologiach informacyjno-komunikacyjnych) oraz świadczenie specjalistycznych szkoleń z zakresu umiejętności cyfrowych niezbędnych do poprawy wyników zawodowych.
  • Rozwój Umiejętności Przedsiębiorczych: Włącza to kreatywność, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, wykorzystując ramy UE EntreComp i zapewniając specyficzne treści szkoleniowe i zasoby.
  • Zrównoważony Rozwój: Umiejętności i kompetencje potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonych, inkluzywnych i równych podejść do pracy.

Harmonogram projektu:

  • 2022: Opracowanie profilu zawodowego, badania desk research, głęboka analiza i ocena obecnych potrzeb starzejącej się siły roboczej i firm.
  • 2023: Pakiet szkoleniowy z podręcznikami i materiałem e-learningowym, dostępny w 6 językach europejskich.
  • 2024: Wirtualna platforma e-learningowa jako kompleksowy model dedykowany zarówno starzejącej się siły roboczej, jak i ich pracodawcom, w tym narzędzie oceny.
  • 2023-2024: Przewodnik dla firm wyjaśniający potrzebę i korzyści z podnoszenia kwalifikacji starzejącej się siły roboczej oraz zalety proponowanego szkolenia cyfrowego.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską i podkreśla, że prezentowane poglądy i opinie są autorstwa autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej ani Europejskiej Agencji Edukacji i Kultury (EACEA).

"DigAge+" jest przykładem inicjatywy, która aktywnie wspiera rozwój zawodowy i adaptację do zmieniającego się środowiska pracy, szczególnie w kontekście starzejącej się siły roboczej. Jest to kluczowe dla zrozumienia wyzwań i możliwości związanych z zarządzaniem wiekiem i cyfryzacją w miejscu pracy.

Więcej: https://digageplus.eu