Opis

Projekt "EmpoweRING - Millenial Women in Industry" realizowany jest w ramach programu Eramus+ przez konsorcjum międzynarodowe w którego skład wchodzi między innymi Fundacja Digital Creators. Projekt ma na celu wsparcie i wzmocnienie roli kobiet z pokolenia millenialsów w europejskim przemyśle. Jego misją jest podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, otwieranie możliwości kariery i awansu oraz promowanie współpracy i sieciowania wśród interesariuszy przemysłu oraz siły roboczej. Projekt dąży do szkolenia nowego pokolenia europejskich liderów przemysłu - kobiet, które są zaznajomione z technologią i cyfrowymi narzędziami, wnosić mogą świeże spojrzenie i innowacje, kształtując tym samym przyszłość europejskiego przemysłu.

W ramach projektu planowane jest:

  1. Rozwój metodologii: Opracowanie, projektowanie i weryfikacja gry scenariuszowej online oraz platformy LearnHub.
  2. Szkolenia i produkcja treści: Opracowanie wysokiej jakości treści szkoleniowych i zasobów na poziomie UE oraz ich publikacja.
  3. Webinaria i coaching: Organizacja serii webinarów oraz sesji coachingowych twarzą w twarz, wspierających kobiety w opracowywaniu indywidualnych Planów Działania Kariery.
  4. Polityki: Redakcja i rozpowszechnianie odpowiednich dokumentów w zakresie polityk.
  5. Rozwój społeczności uczącej się: Tworzenie Europejskiej Społeczności Uczącej się i animowanie dialogu między interesariuszami.

Oczekiwane wyniki projektu obejmują:

  1. Narzędzie Do Samooceny Kariery Online: Platformę LearnHub z materiałami szkoleniowymi i edukacyjnymi.
  2. Seria Webinarów: Seria nagranych webinarów na szczeblu krajowym i europejskim.
  3. Program Coachingowy: Program zakończony indywidualnymi Planami Działania Kariery.
  4. Dokumenty Wspierające Rozwój Kariery Kobiet: Zestaw dokumentów (europejskie wytyczne, podręcznik i biały papier/polityka), zachęcających do rozwoju przyjaznych kobietom środowisk przemysłowych w Europie oraz rozwoju kariery kobiet (M-Women)

Projekt reprezentuje strategiczne podejście do kształcenia zawodowego i osobistego rozwoju kobiet w przemyśle, z naciskiem na umiejętności cyfrowe i przedsiębiorczość, a także promuje europejską współpracę i networking w tym obszarze.

Więcej na: https://empoweringproject.eu