Okres realizacji

2021

Zasięg

Polski

Opis

Projekt "Sukces z Natury", zrealizowany przez Fundację Digital Creators dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, miał na celu wdrożenie innowacyjnych metod produkcji kursów typu MOOC (Massive Open Online Courses) na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie online. Projekt ten stanowił istotny krok w kierunku cyfryzacji i nowoczesnego kształcenia na uczelni.

Szkolenie Kadry Naukowej i Dydaktycznej

W ramach projektu przeszkolono blisko dwustu pracowników naukowych i dydaktycznych SGGW w zakresie metodologii i technologii niezbędnych do tworzenia kursów MOOC. Szkolenia te obejmowały zarówno aspekty metodyczne, jak i techniczne, umożliwiając efektywne wykorzystanie nowej platformy.

Wsparcie i Współpraca z Biurem Wsparcia Kształcenia SGGW

Fundacja Digital Creators kontynuuje współpracę z Biurem Wsparcia Kształcenia SGGW, oferując stałe wsparcie i konsultacje w zakresie wykorzystania platformy oraz opracowywania kursów. Ta ciągła współpraca zapewnia aktualność i skuteczność wdrażanych rozwiązań.

Projekt "Sukces z Natury" stanowi przykład skutecznego połączenia wiedzy technologicznej i edukacyjnej, demonstrując, jak innowacyjne podejście do kształcenia cyfrowego może przyczynić się do rozwoju i modernizacji tradycyjnych instytucji edukacyjnych. Jego realizacja nie tylko wpłynęła pozytywnie na jakość kształcenia w SGGW, ale również stała się wzorem do naśladowania dla innych uczelni dążących do cyfryzacji procesów edukacyjnych.